cznávrhová vrstevnice, projektová vrstevnice
endesign contour
frcourbe f de niveau projetée
geEntwurfshöhenlinie e
ruпроектная горизонталь
sknávrhová vrstevnica, projektová vrstevnica
cz

návrhová vrstevnice, projektová vrstevnice

vrstevnice znázorňující projektovaný terénní reliéf v upravovaném území

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována