cznázev mapového díla
enname of a map series
frappellation f d'un produit cartographique
geKartenwerkstitel r
ruназвание картографического произведения
sknázov mapového diela
cz

název mapového díla

název celého mapového díla vyjadřující obvykle druh a měřítko mapy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována