cznázev mapy
enmap title
frtitre m de la carte
geKartentitel r
ruназвание карты
sknázov mapy
cz

název mapy

slovní označení charakterizující obvykle zobrazené území, druh mapy, popř. měřítko mapy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována