czoperát mapy
enmap documentation
frdocumentation f de carte
geKartenwerk s, Kartenoperat s
ruкартографическая документация
skoperát mapy
cz

operát mapy

soubor grafických, výpočetních a písemných dokladů mapování a tvorby mapy, jejichž forma a obsah jsou stanoveny závaznými předpisy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována