czoznačení mapového listu, nomenklatura mapy
enmap sheet designation, map nomenclature
frdésignation f de feuille de carte, nomenclature f de carte
geBlattbezeichnung e, Kartennomenklatur e
ruноменклатура листа карты, обозначение листа карты
skoznačenie mapového listu, nomenklatúra mapy
cz

označení mapového listu, nomenklatura mapy

číselné, alfabetické nebo kombinované označení vně rámu mapového listu, vyjadřující umístění mapového listu v kladu mapových listů mapového díla; je obvykle doplněno názvem mapového listu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována