czpolitická mapa
enpolitical map
frcarte f politique
gepolitische Karte e
ruполитическая карта
skpolitická mapa
cz

politická mapa

tematická mapa znázorňující politické rozdělení území

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována