czsíť měřických přímek
ennet of aligning bases
frréseau m des droites de base
geNetz s der Messungslinien
ruсеть измерительных линий, сеть съёмочных линий
sksieť meračských priamok
cz

síť měřických přímek

měřická síť tvořená souborem měřických přímek

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále