czvýška (h, H)
enheight (h, H)
fraltitude f, 'hauteur f
geHöhe e
ruвысота, отметка
skvýška
cz

výška (h, H)

1: vzdálenost bodu od nulové plochy uvažovaná podél tížnice
2: vzdálenost bodu od zvolené referenční plochy měřená směrem nahoru po kolmici k této ploše

POZNÁMKA - výška pod referenční plochou bude mít zápornou hodnotu
POZNÁMKA - H je označení fyzikální (nadmořské) výšky, h je označení elipsoidické výšky nebo relativní výšky

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována