czzáměrná přímka
enline of sight
frligne f de vissée
geVisierlinie e, Ziellinie e
ruвизирная линия, створ
skzámerná priamka
cz

záměrná přímka

přímka sloužící k přímému měření k ní kolmých složek posunů nebo vzdáleností; je realizována např. záměrnou přímkou dalekohledu nebo paprsky laseru

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována