czrozměr veličiny
endimension of a quantity
frdimension f d’une grandeur
geDimension e einer Größe
ru
skrozmer veličiny
cz

rozměr veličiny

výraz vyjadřující veličinu určitého systému veličin jako součin mocnin základních veličin tohoto systému

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále