czgeodetický referenční systém
engeodetic reference system
frsystème m de référence géodésique
gegeodätisches Referenzsystem s, geodätisches Bezugssystem s
ruгеодезическая референц-система
skgeodetický referenčný systém
cz

geodetický referenční systém

souřadnicový, výškový nebo tíhový systém jednoznačně definovaný pro zeměměřické činnosti v České republice

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována