cztematické státní mapové dílo
enthematic state map series
frcarte f thématique nationale
gethematisches staatliches Kartenwerk s
ruгосударственное тематическое картографическое произведение
sktematické štátne mapové dielo
cz

tematické státní mapové dílo

státní mapové dílo zobrazující zpravidla na podkladě základního státního mapového díla tematické skutečnosti, určené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Sněmovní tisk 1029/0, část č. 1/4 - novela zákona o zeměměřictví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována