czvztažné měřítko
enreference (map) scale
fréchelle f de relation
geRelativmaßstab r
ruэталонный масштаб
skvzťažná mierka
cz

vztažné měřítko

vztažným měřítkem mapy v digitální formě se rozumí měřítkový faktor, zajišťující stanovenou velikost popisu a mapových značek ve vztahu k zvolenému měřítku polohopisu v grafickém výstupu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována