czzákladní státní mapové dílo
enfundamental state map series
frcartes fpl nationales de base
gestaatliches Grundkartenwerk s
ruгосударственная основная многолистная карта
skzákladné štátne mapové dielo
cz

základní státní mapové dílo

státní mapové dílo se základním všeobecným geografickým obsahem, souvisle zobrazující území podle jednotných zásad a vytvářené orgánem státní správy ve veřejném zájmu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována