czzeměměřictví
enland surveying
frcartographie f (l'ONU), arpentage m (cadastre m), topographie f (lever m), géodésie f (science f et mesurage m de haute précision)
geVermessungswesen s
ruземлемерие
skzememeračstvo
cz

zeměměřictví

souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí. Především v názvech institucí nahrazuje často termíny geodézie a kartografie

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále