czdynamické měření
endynamic measurement
frmesurage m dynamique
gedynamische e Messung
ruдинамическое измерение
skdynamické meranie
cz

dynamické měření

měření okamžité hodnoty veličiny nebo určení průměrné hodnoty veličiny v krátkém časovém intervalu nebo určení časové změny veličiny (MET)

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále