czpostup měření
enmeasurement procedure
frmode m opératoire (de mesure)
geMessregel e, Messanweisung e
ru
skmerací postup
cz

postup měření

podrobná specifikace teoretických a praktických pokynů nutných pro provedení daného měření

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále