czzemědělský pozemek
enagricultural lot, agricultural plot
frterrain m agricole
gelandwirtschaftliches Grundstűck s
ruсельскохозяйственный участок
skpoľnohospodársky pozemok
cz

zemědělský pozemek

pozemek zařazený do zemědělského půdního fondu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována