czželezniční evidence  nemovitostí (zast.)
enrailway real estate registry
frévidence f des bien-fonds ferroviaire
geLiegenschaftsevidenz e der Eisenbahnen
ruжелезнодорожный кадастр
skželezničná evidencia nehnuteľností
cz

železniční evidence  nemovitostí (zast.)

souhrn údajů o železničních pozemcích a dalších nemovitostech ve správě a užívání dřívějších organizací státních železnic

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována