czzákladní rozměr
entarget size
frdimension f recherchée
geSollmaß s
ruосновной размер
skzákladný rozmer
cz

základní rozměr

referenční rozměr použitý v projektové dokumentaci a při realizaci k určení požadovaného (cílového) rozměru; k tomuto rozměru se vztahují odchylky, které jsou v ideálním případě nulové

POZNÁMKA - pokud není nutné stanovit základní rozměr, může být použit jako referenční jiný rozměr, ke kterému se potom budou vztahovat odchylky


Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměru - Zásady a názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována