czstátní mapové dílo
ennational map series
frsérie f nationale, carte f nationale
geStaatskartenwerk s
ruгосударственная многолистная карта
skštátne mapové dielo
cz

státní mapové dílo

mapové dílo vyhotovené ve státním zájmu; jeho vytváření, vydávání, udržování či obnovování a dokumentace je v působnosti státního orgánu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována