czúzemně plánovací dokumentace
entown-planning documentation
frdocumentation f technique d'un plan territorial
geTerritorialplanungsunterlagen epl
ruдокументация территориального планирования
skúzemnoplánovacia dokumentácia
cz

územně plánovací dokumentace

územně plánovací dokumentaci tvoří

1. zásady územního rozvoje,

2. územní plán,

3. regulační plán

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována