czdopravní infrastruktura
eninfrastructure of traffic
frinfrastructure f de transport
geVerkehrsinfrastruktur e
ru
skdopravná infraštruktúra
cz

dopravní infrastruktura

stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována