czveřejná infrastruktura
enpublic infrastructure
frinfrastructures fpl publiques
geöffentliche Infrastruktur e
ru
skverejná infraštruktúra
cz

veřejná infrastruktura

pozemky, stavby, zařízení, a to dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanské vybavení a veřejné prostranství

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována