czsklon terénního reliéfu, sklon georeliéfu
enterrain gradient, slope
frdéclivité f du relief de terrain
geGeländeneigung e
ruнаклон рельефа местности
sksklon reliéfu
cz

sklon terénního reliéfu, sklon georeliéfu

úhel sevřený terénní čarou nebo dílčí plochou terénního reliéfu s vodorovnou rovinou; udává se ve stupních, popř. tangentou nebo v procentech

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále