czspádnice
enfall line
frligne f de pente
geFalllinie e
ruлиния ската
skspádnica
cz

spádnice

čára probíhající ve směru největšího sklonu terénního reliéfu; probíhá kolmo k vrstevnicím

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále