czterén
enterrain
frterrain m
geGelände s, Terrain s
ruместность
skterén
cz

terén

1: část zemního povrchu (pevniny) tvořená terénním reliéfem, pokrytým objekty, jako např. porostem, vodstvem, komunikacemi, stavbami, technickými zařízeními
2: část topografických hmot vztažených k lokálnímu horizontu daného bodu na povrchu Země

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována