czterénní čára, geomorfologická čára
enterrain line, geomorphologic line
frligne f caractéristique du terrain
geGeripplinie e, geomorphologische Linie e
ruгеоморфологическая линия
skorografická čiara, čiara georeliéfu
cz

terénní čára, geomorfologická čára

čára charakterizující terénní reliéf na styku jeho dílčích ploch; jsou to hřbetnice, údolnice, úpatnice, hrana

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována