czterénní hrana
enterrain edge, terrain break-line
frligne f de discontinuité
geGeländekante e
ruгрань рельефа, где сходятся разные склоны
skhrana reliéfu
cz

terénní hrana

styk dvou různě skloněných částí terénní plochy; je jednou z čar terénní kostry, může být ostrá nebo tupá

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále