czterénní kostra
enskeleton of terrain relief (georelief)
frsquelette m du relief de terrain
geReliefgerippe s, Geländeskelett s
ruскелет рельефа
skterénna kostra, kostra reliéfu
cz

terénní kostra

soubor terénních čar a bodů terénní kostry

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována