czterénní tvar
enform of terrain relief (georelief)
frform f de terrain
geGeländeform e
ruформа рельефа
skterénny tvar
cz

terénní tvar

jednoduchá, zpravidla malá část terénního reliéfu složená z rovných, vypuklých a vhloubených dílčích ploch (vyvýšenina, sníženina, kupa, hřbet, hřeben, kužel, sedlo, spočinek, rokle, údolí apod.)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována