cztvarová čára
enform line
frcourbe f figurative, courbe f à l'effet
geFormenlinie e
ruлиния формы
sktvarová čiara
cz

tvarová čára

čára, která ohraničuje vodorovnou nebo mírně skloněnou část některého terénního tvaru, např. sedla, spočinku, terasy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována