czúpatnice
enfoothill curve
frligne f de base
geFußpunktkurve e
ruподножие (горы), подошва (горы)
skúpätnica
cz

úpatnice

čára styku dvou různě skloněných dílčích ploch na rozhraní úbočí a údolí, svírajících spolu zpravidla tupý úhel

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována