czvýšková členitost terénního reliéfu (georeliéfu)
enterrain roughness
frdénivellation f de relief
gehöhenmäßige Geländegliederung e
ruвысотное членение рельефа местности
skvýšková členitosť terénneho reliefu
cz

výšková členitost terénního reliéfu (georeliéfu)

frekvence změn směru a sklonu spádnic

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována