czkartézský souřadnicový systém
enCartesian coordinate system
frsystème m de coordonnées cartésiennes
gekartesisches Koordinatensystem s
ruДекартова система координат
skkartézsky súradnicový systém
cz

kartézský souřadnicový systém

souřadnicový systém, který udává polohu bodu v poměru k n navzájem kolmým osám

POZNÁMKA - pro účely mezinárodní normy ČSN EN ISO 19111 je n = 2 nebo 3

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována