czklesání terénního reliéfu
endescent of terrain relief
frdépression f de terrain
geGefäll s des Geländereliefs
ruнаправление склона рельефа, направление ската
skklesanie terénního reliéfu
cz

klesání terénního reliéfu

poměr záporného výškového rozdílu dvou bodů k jejich vodorovné vzdálenosti; udává se obvykle úhlem sklonu nebo v procentech

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována