czkonverze souřadnic, převod souřadnic
encoordinate conversion
frconversion f de coordonnées
geKoordinatenkonversion e
ruконверзия координат
skprevod súradnic
cz

konverze souřadnic, převod souřadnic

souřadnicová operace, v níž jsou oba souřadnicové referenční systémy založeny na stejném datu

PŘÍKLAD - konverze z elipsoidického souřadnicového referenčního systému, založeného na datu WGS84, do kartézského souřadnicového referenčního systému, založeného rovněž na datu WGS84, nebo změna jednotek jako například radiánů na stupně nebo stop na metry

POZNÁMKA - konverze souřadnic používá parametry, které mají specifikované hodnoty, jež nejsou určeny empiricky

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována