czrokle
engully
frravin m
geKlamm e, Dobel r
ruовраг
skroklina
cz

rokle

údolní zářez s příkrými ostře ohraničenými úbočími a s úzkým dnem

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována