czrovina
enplane, plateau
frplaine f (topogr.), niveau m (géom.)
geEbene e
ruравнина (topogr.), плоскость (geom.)
skrovina
cz

rovina

část krajiny s rovným nebo s velmi mírně zvlněným povrchem a malou výškovou členitostí terénního reliéfu (do 30 m)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována