czsklonitý terén
ensloping ground
frterrain m en pente
gesteiles Gelände s
ruнаклонная местность
sksklonitý terén
cz

sklonitý terén

terén skloněný převážně v jednom směru

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována