czsouřadnice (sg.)
encoordinate
frcoordonnée f
geKoordinate e
ruкоордината
sksúradnica
cz

souřadnice (sg.)

jedno z posloupnosti n čísel určujících polohu bodu v n-rozměrném prostoru

POZNÁMKA - v souřadnicovém referenčním systému jsou čísla souřadnic blíže určena jednotkami

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována