czspád terénního reliéfu
endescent of terrain relief, downgrade of terrain relief
frpente f du relief de terrain
geNeigung e des Geländereliefs
ruнаклон рельефа местности
skspád terénneho reliefu
cz

spád terénního reliéfu

sklon terénního reliéfu ve směru spádnice

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována