czstoupání terénního reliéfu
engradient of terrain relief (georelief)
frmontée f du relief du terrain
geSteigung e des Geländereliefs
ruподъем рельефа местности
skstúpanie terénneho reliéfu
cz

stoupání terénního reliéfu

poměr kladného výškového rozdílu dvou bodů k jejich vodorovné vzdálenosti; udává se obvykle úhlem sklonu nebo v procentech

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována