czsvah
enslope
frpente f, descente f, versant f
geHang r
ruсклон
sksvah
cz

svah

dílčí terénní plocha na úbočí, skloněná mírně, středně nebo příkře (strmě)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována