cztransformace souřadnic
encoordinate transformation
frtransformation f des coordonnées
geKoordinatentransformation e
ruтрансформирование координат
sktransformácia súradníc
cz

transformace souřadnic

převod souřadnic z jednoho souřadnicového referenčního systému do jiného, založeného na odlišném datumu, a to prostřednictvím jednoznačného vztahu (např. z WGS84 do S-JTSK).

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována