czúbočí
enhillside
frversant m, pente f
geBerglehne e
ruсклон холма
skúboč, úbočie
cz

úbočí

část terénního reliéfu sestupující s vyvýšeniny do údolí

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována