czúdolí
envalley
frvallée f
geTal s
ruдолина
skdolina
cz

údolí

vhloubený terénní tvar vytvořený činností vody, ledovců aj.

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále