czzarostlý terén
engrown terrain
frterrain m couvert par végétation, terrain m embroussaillé, terrain m boisé
gebuschiges Gelände s
ruзаросший ландшафт, заросшая местность
skporastený terén
cz

zarostlý terén

terén se stromy, keři nebo jiným souvislým vyšším porostem

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována