czzářez
entrench
frtranchée f
geEinschnitt r, Hangeinschnitt r
ruразрез, траншея
skzárez
cz

zářez

výrazný vhloubený protáhlý tvar vzniklý přirozeně nebo uměle, u kterého se úbočí stýkají v terénní hraně

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována