czdigitální topografický model
endigital landscape model
frmodèle m numérique de topographie
gedigitales topografisches Model s
ruцифровая топографическая модель
skdigitálny topografický model
cz

digitální topografický model

digitální reprezentace topografických objektů odpovídajících objektové skladbě topografických map

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Šíma, J.: Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, (VÚGTK 2003)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále